PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Výmena rozvodov, kanalizácie a plynu - výnimočné materiáli pre váš bytový dom

Obnova bytových domov beží už niekoľko rokov na plné obrátky. Fasády, strechy a okná bytových domov sú už do značnej miery sanované a zateplené. Na rade sú však ďalej vnútorné súčasti domov, ktoré bez zveličenia môžeme nazvať tepnami našich bytových domov. Slúžia na kolobeh životne dôležitých médií pre svojich obyvateľov, teda energií, pitnej a ohriatej vody, zemného plynu, alebo čerstvého vzduchu. Aktuálny stav rozvodov je často havarijný – obyvateľov trápia netesnosti, zatekanie, hlučnosť, a dokonca možné ohrozenie bezpečnosti plynovým potrubím. Čiastočné opravy problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Moderné materiály dnes ponúkajú úplne nové možnosti riešení, ich spoločným menovateľom je takmer vždy použitie polymérov, t.j. plastov ako základného materiálu. Žiadny iný materiál ako plast však nemá vo svojich variáciách tak rozličné vlastnosti, kvalitu a teda životnosť. Opatrnosť a dôkladný prieskum trhu pri výbere je preto na mieste. 


Vnútorný vodovod

Rozvody pitnej vody a ohriatej pitnej vody sú na tom podobne ako kanalizácia. Väčšina z nich je v dôsledku tvrdej vody zanesená hrubou vrstvou vodného kameňa, ktorý znižuje prietok a tlak. Zároveň je živnou pôdou pre mikroorganizmy, čím voda stráca na kvalite a vhodnosti na pitie. Okrem toho sú tu netesnosti a poruchy. Výmena je nutná, pričom je rozumné jedným razom vymeniť všetky zvislé rozvody vody, kanalizácie aj plynu.

Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti štandard pre vodovodné rozvody. Žiadny iný materiál ako plast vo svojich rozmanitých podobách a druhoch však nemá tak rozdielne vlastnosti, z čoho vyplývajú aj obrovské rozdiely v kvalite medzi jednotlivými inštaláciami. Podstatný je pritom materiál rúr aj samotných spojov.  Spoločnosť REHAU využíva pre rozvody pitnej a teplej vody  systém RAUTITAN. Špecifikom sú kvalitné rúrky z materiálu PE-Xa (sieťovaný polyetylén najvyššej kvality - triedy A), alebo PEX-Al-PE (kombinácia plast - hliník - plast). Obe rúrky sú spájané PPSU resp. mosadznými tvarovkami, a to výnimočnou technológiou pomocou násuvnej objímky. Dôležité pre sanácie je, že sa nepoužívajú žiadne lepidlá ani zváranie. Spájanie sa uskutočňuje mechanickým nasunutím plastovej, resp. mosadznej objímky na spoj, náradie je úplne bezhlučné. Spoj sa vyznačuje vysokou pevnosťou, jednoduchou optickou kontrolou, takmer žiadnym zúžením prietoku na tvarovke a je realizovaný bez akýchkoľvek tesnení a O-krúžkov. Takmer všetky konkurenčné plastové systémy sa spájajú technológiou „Press“, pri ktorej tvarovky obsahujú tesniace O-krúžky, čo je zdrojom mnohých budúcich netesností a montážnych chýb.

Vnútorná kanalizácia

Kanalizačné potrubia sa v panelových bytových domoch starších ako 30 rokov dostávajú na hranicu svojej životnosti. Poruchy akými sú netesnosti, zápach a koróziou ohrozené potrubia vody a plynu sú ohrozením majetku a bezpečnosti obyvateľov. Výmena je nutná. Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. Jedným z najvýraznejších zdrojov hluku je pritom sanitárne zariadenie s príslušným odpadovým potrubím z azbestocementu alebo PVC.

Najväčším miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné stúpacie potrubia, ktoré rušia často viacerých užívateľov bytových domov zároveň. Viacerí z nás túto situáciu denne zažívajú na vlastnej koži.  Navyše staré potrubie z azbestocementu nemá vzhľadom na svoju vysokú hmotnosť až také zlé akustické vlastnosti. Bežné potrubie z plastu (polypropylén alebo PVC) je na tom výrazne horšie - ľudský organizmus vníma hluk až niekoľkonásobne silnejšie. Bolo by preto hriechom pri rekonštrukcii nahradiť staré potrubia novými ešte horšími. RAUPIANO je riešením – má špičkový útlm hluku, vysokú tesnosť a životnosť. Montáž potrubia je jednoduchá bez lepenia, zápachu, či špiny – len zasúvaním hrdiel s tesnením.

Meranie hlučnosti kanalizačných potrubí na 3 bytových domoch v Bratislave

Pre úplne presné porovnanie hlučnosti kanalizačných potrubí v praxi spoločnosť Rehau v spolupráci s partnerskou montážnou organizáciou SD Gelnica s.r.o. a nezávislým skúšobným laboratóriom STU Apllied Precision uskutočnila niekoľko meraní.  Porovnávali sa pôvodné azbestovo-cementové potrubie, nové odhlučnené potrubie RAUPIANO Plus upevnené cez pružné elementy a bežné plastové potrubia HT PP.  Hlučnosť sa bola meraná počas spláchnutia toalety, pričom boli merania realizované viackrát z dôvodu eliminovania náhodného okolitého hluku. Aby sa dosiahli navzájom porovnateľné merania, uskutočňovali sa vo všetkých troch obytných domoch na rovnakých poschodiach (1,3 a 5 posch.). Meranie hluku bolo vykonané paralelne vo WC a kúpeľni vždy na jednom z troch uvedených poschodí.

Záver: Výsledky meraní dopadli pre RAUPIANO Plus veľmi dobre, jeho použitie má zmysel aj v praxi, nielen počas laboratórnych meraní. RAUPIANO Plus v bytových domoch zabraňuje šíreniu hluku predovšetkým do tzv. chránených miestností (spálne, obývacej izby, pracovne a pod.). Potrubia HT PP naopak vedú k výraznému zhoršeniu hlučnosti z kanalizačných potrubí, teda akustického a celkového komfortu obyvateľov bytového domu po jeho obnove. Z nášho hľadiska môžeme vlastníkom a správcom odporučiť RAUPIANO Plus, ktoré hluk pri splachovaní vo WC výrazne znižuje.

Pri iných fabrikátoch s označením „zvukovo izolačné“ alebo „odhlučnené“ odporúčame nechať doložiť certifikované hodnoty meraní hlučnosti z renomovaných inštitútov. Viacerí zámerne výsledky zahmlievajú, prípadne vôbec nezverejňujú. Čo to však napovie aj parameter hustoty (hmotnosť/objem v g/cm3), ktoré je pri RAUPIANE Plus 1,9 g/cm3 a pri lacnejších fabrikátoch dosahuje len hodnotu 1,2-1,3g/cm3, čo je rozdiel jednej až dvoch tried. Podstatným faktorom útlmu hluku je zvukovo izolačné upevnenie, ktoré zabezpečí takmer polovicu efektu.

Protipožiarne riešenie

Je často zanedbávaným aspektom. Väčšina bytov predstavuje samostatný protipožiarny úsek. Keďže sa pri sanácie prebúra prestup stropom, je tento po sanácii nutné opäť protipožiarne uzavrieť dobetónovaním v celej hrúbke, alebo aplikovať mäkkú upchávku z minerálnej vlny. Aplikácia bežnej PUR peny, prípadne ponechanie otvoru otvoreným nie je riešením. Naopak, je to hazard s majetkom a zdravím obyvateľov.

Ďalším faktom je, že rúry sa menia za plastové. T.j. pôvodné požiarne odolné materiály sa menia za horľavé bez požiarnej odolnosti. Z toho vyplýva povinnosť prestup protipožiarne zabezpečiť. Na tento účel poslúžia známe protipožiarne manžety, alebo novinka - protipožiarne pásy, tzv. "Wrapy". Oba produkty disponujú schopnosťou otvor v prípade požiaru okamžite uzavrieť, a to vďaka extrémnej rozpínavosti materiálu pri vystavení ohňu. Dôležité je tiež systémové zladenie požitých výrobkov a spôsobu ich montáže v konkrétnej situácii, t.j. v našom prípade predovšetkým pri prechode cez betónový strop. Spoločnosť Rehau preto používa len certifikované systémové prvky, ktoré sú zároveň overené časom a praxou pri výmene rozvodov tak, že ich montáž je korektná a má zmysel.

Komplexné služby

Naša spoločnosť sa v oblasti sanácie bytových domov neobmedzuje len na dodávky kvalitných materiálov. Na základe nadobudnutých skúseností ponúkame UCELENÉ RIEŠENIE pre výmenu stúpačiek, počínajúc poradenstvom pred realizáciou, obhliadkou Vášho bytového domu a spracovaním cenovej ponuky a v neposlednej rade zorganizujeme po úspešnej dohode výmenu Vašich rozvodov prostredníctvom certifikovaných montážnych partnerov. Realizácia zahŕňa výmenu vodovodných potrubí, plynu, prípadne aj vzduchotechniky, a samozrejme likvidáciu azbestu ako nebezpečného odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR. Všetko k Vašej maximálnej spokojnosti! Za uplynulých 10 rokov naši montážni partneri použili systémy rozvodov Rehau na viac ako 70.000 bytov len v Slovenskej republike, čo je dobrým indikátorom kvality a vhodnosti komplexného riešenia.

REHAU, s.r.o.
Kopčianska 82 A
850 00 Bratislava
tel: +421 / 2 / 682 091 49
igor.krajcovic@rehau.com
www.rehau.sk
www.stupacky.sk