PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Komunikujte so susedmi efektívne, my vám s tým pomôžeme

Projekt Domovú internetovú nástenku (DIN) sme naplno rozbehli pred 2 rokmi. Jeho hlavnou myšlienkou bolo vytvorenie komunikačného kanálu, ktorý by uľahčil a skvalitnil komunikáciu medzi jednotlivými obyvateľmi bytového domu. Táto myšlienka zahŕňa webovú stránku s jednoduchým ovládaním, s jedinečnou a ľahko zapamätateľnou webovou adresou a minimálnymi ročnými nákladmi.

V tomto roku oslávi projek Bezpečný domov 15 rokov s mottom: „Návrat ku koreňom.“ Našim cieľom je poukázať na myšlienky, s ktorými sme pred rokmi začínali a opäť si ich pripomenuli a ukázali v novom svetle. Z toho dôvodu, sme sa rozhodli po rokoch prevádzky zmeniť a zaktualizovať celý projekt domácich internetových násteniek.

Pri zamyslení nad projektom DIN a možnosti jeho zlepšenia sme sa nechali inšpirovať dnešnou dobou. Ak by som chcela popísať dnešnú dobu jedným slovom, bolo by to slovo zhon. Aj keď je to klišé, tak pri pohľade z okna nevidím ľudí na prechádzke alebo deti v parku, ale strhané, neustále ponáhľajúce sa osoby, pozerajúce do mobilného telefónu. Nikto nemá čas posedieť a porozprávať sa s ľuďmi vo svojom okolí. Ako môžeme mať čas starať sa o nejaký produkt?

Vy poviete, my urobíme

Preto našim novým cieľom je zmeniť doterajší produkt na službu. Čo to znamená? Obrazne povedané: „Vy poviete a my urobíme.“ Od teraz užívateľom ponúkame okrem nástenky aj možnosť, že sa o ňu budeme starať namiesto nich. Jedinou ich prácou bude zadávať svoje predstavy a aktuality, ktoré máme na nástenku umiestniť. Týmto krokom sa snažíme, aby nástenka nebola iba nutnosťou a nástrojom, ktorý vám kradne čas. Preto sa táto hlavná zmena nepodpíše na cene. Tá zostáva rovnaká.

Ďalšou možnou zmenou je možnosť prevodu doterajšej adresy na subdoménu, ktorá by bola pod našimi webovými stránkami. Táto zmena sa môže hodiť pre subjekty, ktorým sa doterajšia cena DINu zdala vysoká v porovnaní s možnosťou free verzie na internete. Týmto krokom dochádza k zníženiu ceny z dôvodu, že vypadne obstarávacia cena domény, ktorá je daná pre každú samostatnú webovú stránku. Možnosť prevodu na subdoménu, budú mať samozrejme súčasní, ale aj noví užívatelia DIN poskytnutú bezplatne.

Verím, že vďaka týmto zmenám sa domová internetová nástenka stane viac populárnym a užívaným prvkom komunikácie medzi obyvateľmi jednotlivých domov.

 

Ing. Michaela Němcová
Pre náš dom, o. z.