PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Venujte nám 2%

Každý z nás už niekedy rekonštruoval byt, staval dom, plot, riešil problémy pri zle odvedenej práci alebo reklamoval. Vieme, že žiadna rekonštrukcia sa nezaobíde bez problémov, avšak na to prídeme keď nastanú. Častokrát sa im dá predísť, no nie všetci sme odborníkmi z fachu, aby sme vedeli na čo všetko si dávať pozor. Preto sme tu my, aby sme vám podali pomocnú ruku vo forme nezávislých a odborných informácií.

PREČO SME SA ROZHODLI STAŤ SA PRIJÍMATEĽMI 2%

Informácie a vedomosti z našej dlhoročnej praxe, chceme posúvať ďalej. Predovšetkým do domov k vlastníkom bytov, ktorí sú tí najdôležitejší. To sa dá prostredníctvom vzdelávania, ktoré je potrebné nielen v oblasti bývania. Informácie by mali byť dostupné pre každého v zrozumiteľnej forme. Akcie, ktoré pre vás realizujeme už ôsmym rokom sú výsledkom toho, že sme sa nevzdali a snažíme sa prinášať priestor pre výmenu informácií medzi vlastníkmi, prinášať tiež novinky a trendy prostredníctvom odborníkov a profesionálov z rôznych oblastí a odvetví. Na to sú však potrebné finančné prostriedky, ktoré výrazným spôsobom pomôžu pri napĺňaní hlavného cieľa, a to je pomoc ľuďom.

AKÁ JE NAŠA VÍZIA A CIELE

Našim cieľom je získanie nezávislosti a prinášanie informácií, ktoré budú objektívne a vychádzajúce z profesionálnych zdrojov. Získanie nezávislosti je podmienené nezávislým financovaním a tiež získaním odborníkov s praktickými skúsenosťami.

Našou víziou je, aby vlastníci bytov na Slovensku boli spokojní so svojim bývaním, správne sa rozhodli, na základe získaných informácií od odborníkov.

SVOJE PENIAZE MÔŽETE SLEDOVAŤ

Pre tento účel sme zriadili transparentný účet, kde môžete sledovať pohyby na účte.  Čo je to transparentný účet? Ide o bankový účet, s možnosťou verejného nahliadnutia. Chceme, aby ste vedeli na aké účely budú použité vaše príspevky.

NA ČO BUDÚ PENIAZE POUŽITÉ

Peniaze sú určené na realizáciu vzdelávacích seminárov dostupných pre všetkých obyvateľov a to bezplatne. Sme zástancovia, že informácie by mali byť dostupné pre všetkých. Nakoľko túto osvetu nerobí štát dostatočne, snažíme sa dopĺňať chýbajúce informácie a priniesť vám ich až „domov“. Semináre sa snažíme neustále posúvať ďalej po stránke odbornej, profesijnej a naše portfólio napĺňať zo všetkých oblastí, či už rekonštrukcií, správy ale aj starostlivosti. Starostlivosť o bytový dom nie je jednorazová záležitosť, preto aj komunikačný projekt Bezpečný domov  má víziu neustáleho prinášania nových a aktuálnych informácií.

POMOC POTREBUJEME NIELEN MY

Na Slovensku je veľa združení, nadácií či organizácií, ktoré potrebujú pomôcť. Tiež sa snažia o zlepšenie života či už iným ľuďom, zvieratám alebo krajine. Preto nezmeškajte príležitosť darovať finančnú čiastku organizácii, ktorá to ocení a pomôže tým, ktorí to potrebujú. Dúfame, že sa v každom prípade rozhodnete darovať.

Veríme, že Vás naše úmysly presvedčili natoľko, že nám prispejete svojimi 2% dane z príjmu a následne my pomôžeme vám.

Viac informácií, ako aj postup, nájdete na www.prenasdom.sk