PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Editoriál

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

Tento rok je pre mňa a všetkých, ktorí sa podieľali a podieľajú na realizácii projektu „Bezpečný domov“ výnimočným rokom. Možno sa pýtate, prečo? Odpoveď je prozaická. Tento rok realizujeme ôsmy ročník sympózií.

Osem rokov na Slovensku a pätnásť v Českej republike je dlhá doba. A počas tohto obdobia sa celý projekt vyvinul až do svojej dnešnej podoby, ktorá je predstavovaná neziskovou organizáciou Pre náš dom. Je to cesta od komunikačnej agentúry, cez komerčné spoločnosti až po samostatný právnický subjekt. Začínali sme ako pilotný projekt a dopracovali sme sa až do dnešnej podoby, kedy realizujeme sympóziá, konferencie, školenia, prevádzkujeme vlastné webové servery, komunikujeme na sociálnych sieťach, vydávame printové a elektronické magazíny a množstvo ďalších aktivít.

Jedno však zostáva a pevne verím, že zostane aj do budúcnosti. Byť tu a snažiť sa priniesť aktuálne informácie a rady v oblasti správy a života v našich bytových domoch.  Aj naďalej chceme byť pri tom, aby sa naplnilo jedno z našich predsavzatí. Moderné bývanie, ekonomické a bezpečné musí byť štandardom, nie výhodou! Áno veríme, že spoločne ho môžeme naplniť. Áno spoločne, pretože bez vás, ktorí trávite stovky hodín prácou pre svoje okolie, veľakrát bez poďakovania alebo odmeny, by sme tu tak dlho nemohli byť. Dovoľte mi, aby som vám poďakoval.

Taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí spojili svoj profesijní život so združením a pomáhajú šíriť túto pomoc ďalej.

Verím, že aj toto číslo prinesie ďalšie zaujímavé a inšpirujúce informácie.

Ing. Petr Němec
Predseda občianskeho zduženia Pre náš dom