PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Kontrola technického stavu domu po zime

Viac ako pätnásť rokov sa zaoberám problematikou bytových domov. Počas tejto doby prišlo aj v oblasti stavebníctva k obrovskému technologickému pokroku. Dovolil by som si povedať, že väčšinu technických problémov, ktoré v dome môžu vzniknúť, dokážeme riešiť a úspešne vyriešiť.

Čo však zostalo bezo zmeny alebo skôr, čo sa zhoršilo? Sú to vzťahy v jednotlivých domoch. Je neuveriteľné, ako dlho pretrváva názor, že byt je môj, ale bytový dom už nie. O ten, nech sa stará niekto iný. Bývam na prízemí, prečo by som sa zaujímal o strechu? A tých pod strechou nezaujímajú zase základy. O tom, ako sa k sebe a k svojim voleným zástupcom mnohí vlastníci správajú, radšej rozoberať nebudem.

Mám overené, že v domoch, kde sa ľudia slušne pozdravia, komunikujú spolu nielen o problémoch, hľadajú riešenia, nenapádajú sa, pokiaľ má niekto iný názor, snažia sa pragmaticky, jasne a zrozumiteľne argumentovať, nedochádza k problémom s riešením technických problémov, vrátane zabezpečovania finančných prostriedkov pre jednotlivé schválené aktivity.

Návod ako takýto stav dosiahnuť je na prvý pohľad jednoduchý. Komunikujte spolu, hovorte pravdu, k zdieľaniu informácií používajte všetky dostupné komunikačné kanály, stretávajte sa, jednoducho vytvorte partiu. Jednoduché, nie? Viem, že nie! Je to zložité a náročné. Je to cesta vydláždená samými úskaliami. Verím však, že je to jediná správna cesta.

Rozhodujúce je dostatočné množstvo informácií, ktoré pochopí každý. Aby sme informácie mohli ďalej posúvať, musíme ich mať. A práve obdobie po zime, je tým vhodným momentom. Je normálne skontrolovať dom po väčšej záťaži, ktorou je zima.

Vyzvite svojich susedov, aby ste sa do tohto procesu pustili spoločne. Využite toto obdobie pre štart normálnych vzťahov v rámci vášho domu. Pokiaľ sú tieto vzťahy na dobrej úrovni, iste sa na vás nikto nebude hnevať, keď zorganizujete kontrolu domu. Cieľom je zistiť stav domu a tam kde nie sú vzťahy úplne v poriadku začať s budovaním.

Odporúčam na domovú nástenku umiestniť výzvu:

„Tohtoročná zima bola veľmi silná a mohla sa prejaviť vznikom chýb a nedostatkov. Dňa xyz zrealizujeme kontrolu jeho častí. Bez vašej pomoci sa nám to nepodarí. V prípade otázok mi svoje podnety vhoďte písomne do schránky.“

Nadväzujúce podnety by mali priniesť informácie o tom, čo a ako budeme kontrolovať. Upozorníme aj na to, že sa jedná o základné zistenie, nie odbornú prehliadku. Tu zrealizujeme, pokiaľ nájdeme niečo podozrivé. Mnohí z vás iste v tejto časti začínajú cítiť problém v tom, aký rozsiahly oznam bude nevyhnutné umiestniť na nástenku. A všetci vieme, že dlhý a drobným písmom písaný text zostáva bez povšimnutia. Preto odporúčame využiť elektronickú formu, napríklad na vašich domových elektronických stránkach. Na nástenku na chodbe potom odporúčam umiestniť text, písaný veľkým tučným písmom. Plánujeme kontrolu domu po zime. Prosíme o vašu spoluprácu. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach. Text nesie všetky potrebné informácie a je neprehliadnuteľný.

No a teraz čo všetko a ako by malo byť skontrolované. Ide o „vizuálnu, normálnu“ kontrolu. Budeme teda kontrolovať vizuálne, hmatom, prípadne zrealizujeme meranie. Všetko je zdokumentované formou textovou a fotografickou. Môžeme využiť pomôcky ako napríklad ďalekohľad, fotoaparát, môže byť aj mobilný.

A čo kontrolovať? Odporúčam všetko, kam je možné dočiahnuť či dovidieť. Jedná sa predovšetkým o:

Strecha rovná

Oplechovanie;
Vstupy;
Stojaca voda;
Pukliny v plášti;
Ukotvenie technických prvkov;
Odvod vody.

Strecha sedlová

Prasknutá strešná krytina;
Rizikovým miestom je „prechod, zlom,...“;
Oplechovanie priechodov, prievlakov a vstupov;
Vizuálna kontrola v priebehu zimy;
Kontrola krovu (konštrukcie strechy).

Odkvapy a žľaby

Balkóny a lodžie

Zábradlie;
Výplne zábradlí;
Oplechovanie;
Ukotvenie (zavesenie).

Okná a dvere

Dobre využiť informácie od majiteľov a užívateľov domu;
Prievan pri zatvorenom okne;
Rosenie;
Vlhkosť, pleseň v okolí okna;
Zlé (zhoršené) ovládanie okien.

Obvodový plášť

Pukliny a mikropukliny;
Vystúpenia, prepadnutia (viditeľnosť ak je tieň, ranné svetlo);
Zatekanie;
Iný farebný odtieň;
Zmena oproti jeseni.

Dodatočné prvky na dome

Ukotvenie hromozvodov;
Ukotvenie antén;
Ukotvenie satelitov.

Vo väčšine prípadov je vhodné osloviť vlastníkov bytov.

 

Ing. Petr Němec
Pre náš dom, o. z.